Valikko

Kungörelser

19.10.2017

Hörande av grannar

Gr IFK Alpine har i enlighet med miljöskyddslagens 118 § lämnat in en anmälan om tillfällig verksamhet som kan ge upphov till speciellt störande buller bl.a. nattetid.

Föreningen kommer under skidsäsongen 2017-2018 att under en period på ca tre veckor (varav ca tre dagar uppe på backen) att tillverka konstsnö med snökanoner i slalombacken vid adressen Petasvägen 10, 02700 Grankulla. Dessa arbeten kan tillfälligt, speciellt nattetid, ge upphov till speciellt störande buller. Beroende på väderleksförhållandena kan det uppstå behov för mera snöskjutning under säsongen.

De vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet bereds tillfälle att bli hörda. Ansökningarna med bilagor är framlagda till påseende under tjänstetid hos miljöenheten, Grankullavägen 10. Materialet finns även till påseende nere på denna sida.

Eventuella anmärkningar skall lämnas skriftligen eller per epost till stadens registratur senast den 27.10.2017. Postadress: Grankulla stad, registratur, PB 52, 02701 Grankulla, e-post: regi-stratur@grankulla.fi, besöksadress: Grankullavägen 10.

Ansökningsblankett

Kartbilaga

Bullermätning, rapport

Hörande av grannar_blankett

Grankulla miljöenhet

Tillbaka till rubrikerna