Valikko

Kungörelser

06.04.2017

Grankulla stadsfullmäktige 24.4.2017

Grankulla stadsfullmäktige sammanträder i stadsfullmäktiges sessionssal, adr. Grankullavägen 10, Grankulla, måndagen den 24 april 2017 kl. 19.30.

Det justerade protokollet från sammanträdet är framlagt till påseende för allmänheten i stadskansliet 8.5.2017 kl. 8.00-15.45.

Grankulla 6.4.2017 Fullmäktiges ordförande

Föredragningslistan

Tillbaka till rubrikerna