Kungörelser

14.06.2018

Grankulla stadsfullmäktige 18.6.2018

sammanträder i Villa Junghans, adr. Leagränden 4, Grankulla, måndagen den 18 juni 2018 kl. 19.00.

Det justerade protokollet från sammanträdet tillkännages genom publicering på stadens webbplats 25.6.2018.

Grankulla 14.6.2018 Fullmäktiges ordförande


Föredragningslistan


Tillbaka till rubrikerna