Valikko

Kungörelser

11.09.2018

Grankulla stadsfullmäktige 17.9.2018

Grankulla stadsfullmäktige sammanträder i stadsfullmäktiges sessionssal, adr. Grankullavägen 10,  måndagen den 17 september 2018 kl. 19.00.

Det justerade protokollet från sammanträdet tillkännages genom publicering på stadens webblpats  den 24. september 2018.

Grankulla 6.9.2018 Stadsfullmäktiges ordförande

Föredragningslistan

Tillbaka till rubrikerna