Kungörelser

13.12.2018

Grankulla stadsfullmäktige 17.12.2018

Grankulla stadsfullmäktige sammanträder i stadsfullmäktiges sessionssal, adr. Grankullavägen 10,  måndagen den 17 december 2018 kl. 18.30.

Det justerade protokollet från sammanträdet tillkännages genom publicering på stadens webblpats torsdagen den 27. december 2018.

Grankulla 13.12.2018 Stadsfullmäktiges ordförande

Föredragningslistan

Tillbaka till rubrikerna