Valikko

Kungörelser

07.10.2016

Grankulla stadsfullmäktige 17.10.2016

Grankulla stadsfullmäktige sammanträder i stadsfullmäktiges sessionssal, adr. Grankullavägen 10, Grankulla, måndagen den 17 oktober 2016 kl. 19.30.

Det justerade protokollet från sammanträdet är framlagt till påseende för allmänheten i stadskansliet 31.10.2016 kl. 8.00-15.45.

Grankulla 7.10.2016 Fullmäktiges ordförande

Föredragningslistan

Tillbaka till rubrikerna