Kungörelser

08.11.2018

Grankulla stadsfullmäktige 12.11.2018

Grankulla stadsfullmäktige sammanträder i stadsfullmäktiges sessionssal, adr. Grankullavägen 10,  måndagen den 12 november 2018 kl. 19.00.

Det justerade protokollet från sammanträdet tillkännages genom publicering på stadens webblpats måndagen den 19. november 2018.

Grankulla 8.11.2018 Stadsfullmäktiges ordförande

Föredragningslistan

Tillbaka till rubrikerna