Valikko

Kungörelser

07.04.2015 13:23

Gatuplaner som gäller farthinder

Samhällstekniska nämnden i Grankulla stad har beslutat att offentligt lägga fram följande gatuplaner som gäller farthinder:

1.    Gamla Åbovägen/Gamla vägskälet
2.    Norra Heikelvägen
3.    Elevhemsvägen
4.    Siestagränden
5.    Båtlänningsvägen

Planförslaget är framlagt på stadens webbplats och anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 13–27.4.2015 under tjänstetid kl. 8.00–15.45.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska ställas skriftligen till samhällstekniska nämnden senast 27.4.2015 kl. 15.45.

Grankulla stad
Samhällstekniska nämnden
PB 52
02701 Grankulla

Mer information: Kommuntekniken, tfn 5056 387

Grankulla 13.4.2015

SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN

Vanha Turuntie _ Vanha Tienhaara_Suunnitelmapiirustus (pdf) (667.2 KB)
Vanha Turuntie _ Vanha Tienhaara_Määrä- ja kustannusarvio (pdf) (63.7 KB)
Pohjoinen Heikelintie_Suunnitelmapiirustus (pdf) (910 KB)
Pohjoinen Heikelintie_Tyyppipoikkileikkaus (pdf) (482.9 KB)
Pohjoinen Heikelintie_Määrä- ja kustannusarvio (pdf) (62.2 KB)
Oppilaskodintie_Suunnitelmapiirustus (pdf) (716.8 KB)
Oppilaskodintie_Tyyppipoikkileikkaus (pdf) (417 KB)
Oppilaskodintie_Määrä- ja kustannusarvio (pdf) (65.8 KB)
Siestankuja_Suunnitelmapiirustus (pdf) (688.9 KB)
Siestankuja_Tyyppipoikkileikkaus (pdf) (415.7 KB)
Siestankuja_Määrä- ja kustannusarvio (pdf) (63.3 KB)
Venevalkamankuja_Suunnitelmapiirustus (pdf) (736.6 KB)
Venevalkamankuja_Määrä- ja kustannusarvio (pdf) (55.1 KB)

Tillbaka till rubrikerna