Kungörelser

05.09.2018 13:26

Gatuplan för Klostrets gränden

Samhällstekniska utskottet i Grankulla har beslutat att offentligt lägga fram förslaget till gatuplan Klostrets gränden.   

Förslaget är framlagt på stadens webbplats och anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 6.9-19.9.2018 under tjänstetid kl. 8.00–15.45.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska ställas skriftligen till samhällstekniska utskottet senast 19.9.2018 kl. 15.45.

Grankulla stad
Samhällstekniska utskottet
PB 52
02701 Grankulla

Närmare upplysningar: Kommuntekniken, tfn 050 544 6427


Grankulla 6.9.2018 

SAMHÄLLSTEKNISKA UTSKOTTET

Klostretinkuja_katusuunnitelman selostus (pdf) (16.6 KB)

2261_001_Klostretinkuja Asemapiirros (pdf) (396 KB)

2261_002_RS_Klostretinkuja Katu- ja vesihuolto (pdf) (486.3 KB)

2261_003_Klostretinkuja Pituus- ja tyyppipoikkileikkaus (pdf) (221.2 KB)

2261_700_Klostretinkuja_KAAPELI (pdf) (520.9 KB)

2261_700_Klostretinkuja_KAAPELI (pdf) (520.9 KB)Tillbaka till rubrikerna