Valikko

Kungörelser

02.01.2017

Framläggning av förvaltningsorganens protokoll i Grankulla stad år 2017

Förvaltningsorganens justerade protokoll för tiden 1.1. - 31.12.2017 hålls framlagda under tjänstetid under de tider som anges nedan om inte annat särskilt kungörs. Om dagen för
framläggning inträffar på en helgdag eller en dag då ämbetsverken allmänt är stängda, läggs protokollet fram därpå följande vardag.

Följande protokoll hålls framlagda på stadens officiella anslagstavla i stadshuset,
Grankullavägen 10, 02700 GRANKULLA:

stadsfullmäktiges protokoll

läggs fram två veckor efter mötet

stadsstyrelsens, nämndernas och sektionernas protokoll

läggs fram dagen efter nästa möte, när protokollet justeras på mötet, eller två veckor efter mötet, när protokolljusterarna valts separat

byggnadsnämndens protokoll

läggs fram tisdagen den vecka som följer på mötet
        

tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll

hålls tillgängliga i tjänsteinnehavarens arbetsrum måndagen den vecka som följer på beslutet

DET OVANNÄMNDA GÄLLER INTE SEKRETESSBELAGDA ÄRENDEN I PROTOKOLLET.

OM TIDEN FÖR FRAMLÄGGNINGEN AVVIKER FRÅN OVANSTÅENDE, MEDDELAS DETTA SEPARAT.


Grankulla den 1 januari 2017
STADSKANSLIET


Tillbaka till rubrikerna