Valikko

Kungörelser

14.03.2017 13:24

Förslaget till gatuplan för Bredaporten och Bredavägen

Samhällstekniska nämnden i Grankulla har beslutat att offentligt lägga fram förslaget till gatuplan för Bredaporten (kvarter 73-76 och 131-133) och Bredavägen (sektionsintervall 0…124 och 54…116).   

Förslaget är framlagt på stadens webbplats och anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 27.3-10.4.2017 under tjänstetid kl. 8.00–15.45.

Eventuella anmärkningar mot förslaget ska ställas skriftligen till samhällstekniska nämnden senast 10.4.2017 kl. 15.45.

Grankulla stad
Samhällstekniska nämnden
PB 52
02701 Grankulla

Närmare upplysningar: Kommuntekniken, tfn 050 544 6427

Grankulla 23.3.2017  

SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN

Bredanportti_plv_21-54_Bredantie_plv_0-124_ja_54_116_katusuunnitelmaselostus (002) (pdf) (70.9 KB)

Bredanportti_Bredantie_2256_001_LUONNOS (pdf) (829.7 KB)

Bredanportti ja Bredantie vesihuolto - Kustannusarvio ryhmittain (002) (pdf) (12.6 KB)

Bredanportti ja Bredantie kadut ja alueet - Kustannusarvio ryhmittain (002) (pdf) (21.1 KB)


Tillbaka till rubrikerna