Valikko

Kungörelser

22.02.2018

Aktuella ansökningar om tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med MBL 128 § samt hörande av grannar (deadline 9.3.2018) -Trafikverket/fällande av träd inom banområdets skyddsområde

Följande ansökningar om tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med MBL 128 § har lämnats in till miljöenheten:


Trafikverket:  235-871-1-2 (området ägs av Trafikverket, ansökningsdokument >)

Trafikverket: 235-402-289 (området ägs av As Oy Martinkallio, ansökningsdokument >)

Trafikverket:235-1-4-4 (området ägs av As Oy Forselleksentie 1-3, ansökningsdokument >)

Trafikverket: 235-402-5 (området ägs av Koy Kauniaisten Trallapark, ansökningsdokument >)

Trafikverket  ansöker om tillstånd för miljöåtgärd för att få fälla ett stort antal träd (närmare 1000 st)  av olika storlek och art längs banavsnittet i Grankulla. Träden kommer att fällas på område som klassas som järnvägens skyddsområde och där det finns risk att träden faller över spårområdet.  Enligt banlagens 37 § har banhållaren rätt att avlägsna växtlighet från skyddsområdet eller begränsa växtlighetens höjd om väg- eller järnvägstrafikens säkerhet så kräver. En del av skyddsområdet sträcker sig över privat mark och Trafikverket ansöker med fullmakt av fastighetsägarna om tillstånd för miljöåtgärd för dessa områden.

Grannar bereds tillfälle att bli hörda före besluts görs i ärendet. Ansökningen och de bifogade handlingarna är tillgängliga under tjänstetid hos miljöenheten, Grankullavägen 10 samt på denna sida.

Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadens registratur senast den 9.3.2018. Postadress: Grankulla stad, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: Stadshuset, Grankullavägen 10.

Närmare upplysningar: Eero Liehu tfn.nr  0295 34 3894/Trafikverket, Södra Finlands regionchef eller Juha Sarkkinen tfn.nr 040-801 1864/RR Management       

Grankulla 22.2.2018

Miljöenheten

Tilläggsmaterial:

Tilläggsinformation om Trafikverkets ansökningar om miljöåtgärd för trädfällning inom järnvägens skyddszon på område beläget i Esbo: Esbo stadsplaneringscentral, lovberedare Pia Salonen, tfn 043 -825 5417 (må-to kl. 9.00-10.30), e-post pia.k.salonen@espoo.fi
 
Trafikverkets publikation "Kasvillisuuden poistaminen rautateiden suoja-alueelta".

Underhållningsträdgårdsmästarens protokoll över trädsynen på banområdet.
Kartta_yhteenveto


 


Tillbaka till rubrikerna