Valikko

Särskild kommunindelningsutredning över metropolområdet

Finansministeriet har 4.10.2013 tillsatt en arbetsgrupp för beredning av metropollagen enligt riktlinjerna i regeringens strukturpolitiska program av 29.8.2013 (länk?). I programmet säger regeringen att ”en metropolförvaltning tillsätts, vars beslutande organ är ett fullmäktige som utses genom val”.  Vidare tillsätter finansministeriet i enlighet med det strukturpolitiska programmet en särskild kommunindelningsutredning ”för att trygga området som helhet”, eftersom ministeriet anser det vara befogat att utreda olika alternativ för Helsingfors och Vanda, som blivit utanför de utredningar som kommunerna själv inlett. Avsikten är att i den särskilda kommunindelningsutredningen analysera sammanslagningsalternativ mellan Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Kyrkslätt, Sibbo och Tusby kommuner. Även Vichtis skulle ges möjlighet att delta i utredningen.

Finansministeriet har bett kommunerna om utlåtande före 19.11 om deltagande i den särskilda kommunindelningsutredningen enligt 4 kap. i kommunstrukturlagen. Grankulla stadsfullmäktige beslutade 11.11.2013 § 91 om stadens slutliga utlåtande till finansministeriet.
Utlåtande om att tillsätta en särskild kommunindelningsutredning (STF 11.11.2013 § 91) (pdf) (65.3 KB)

Finansministeriet beslöt 9.12.2013 tillsätta en särskild kommunindelningsutredning och utredare för den. Utredare är vicehäradshövdning Mikko Pukkinen, politcies doktor Cay Sevón och arkitekt Matti Valtilo. Utredningen omfattar Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Tusby, Kervo, Sibbo och Vichtis.


Beslutet med motiveringar:
Beslut om genomföring av en särskild kommunindelningsutredning samt tillsättandet av särskilda kommunindelningsutredare (pdf) (2 MB)

Grankulla stads representanter träffar utredarna torsdagen 23.1.2014 i stadshuset. Staden representeras av fullmäktiges ordförande Tapani Ala-Reinikka, styrelsens ordförande Finn Berg och viceordförande Tiina Rintamäki-Ovaska samt stadsdirektör Torsten Widén och stadssekreterare Gun Söderlund.

Kuntauudistushankkeiden tilannekatsaus ja aikataulu (pptx) (334.4 KB)
Den svenska översättningen är under arbete ( )