Valikko

Förhandsutredning över metropolområdet

Följande fas i kommunreformen började för Grankullas del 5.6.2012, när regeringen i sin aftonskola konstaterade att metropolområdet behöver både ändringar i kommunstrukturen och en metropolförvaltning. För beredning av dessa skulle man göra en förhandsutredning över metropolområdet. För utredningen tillsatte finansministeriet i augusti 2012 sex utredare, som skulle lämna sitt förslag till utredningsområden för kommunindelningen och alternativ för metropolförvaltningen senast 28.2.2013. Utredarnas förslag till utveckling av förvaltningsstrukturerna i metropolområdet offentliggjordes 5.3.2013. De ingår i slutrapporten över förhandsutredningen, ”Metropol för oss alla” . Finansministeriet bad bl.a. regionens kommuner om utlåtanden över förhandsutredningen före 22.5.2013.


Fullmäktige i Grankulla gav sitt utlåtande 13.5.2013 (§ 44). I svaret framhölls i korthet följande: ”Grankulla stad understöder inte någon av de förvaltningsmodeller som utredarna framfört, utan anser att metropolområdets utmaningar under de närmaste årtiondena bäst bemöts av självständiga primärkommuner och en metropolförvaltning vars roll är att samordna och styra regionala frågor på strateginivå med avseende på planering och genomförande av markanvändning, boende och trafik (MBT). Grankulla stad anser vidare att man inte löser metropolområdets problem genom kommunsammanslagningar och att man i stället för kommunindelningsutredningar bör undersöka en ändamålsenlig metropolförvaltnings befogenhet, beslutsmekanismer, uppgifter och finansiering.

Läs utlåtandet i sin helhet: Utlåtande om förhandsutredningen över metropolområdet (STF 13.5.2013 § 44) (pdf) (141 KB)

Metropol för oss alla - Metropolområdets förhandsutredning – utredarnas förslag om alternativ och en rekommendation