Valikko

Kommunreformen 

På den här sidan samlar Grankulla stad information om kommunreformen (bl.a. sammanslagningsutredningar, givna utlåtanden och beslutsfattande) ur Grankullas synvinkel. Bakgrunden till reformen står att finna i statsminister Katainens regeringsprogram, enligt vilket regeringen ska genomföra en riksomfattande kommunreform i syfte att skapa en livskraftig kommunstruktur i starka primärkommuner. Läs regeringsprogrammet här >

Det här har redan hänt

Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen
Förhandsutredning över metropolområdet
Kommunstrukturlagen
Beslut om att inleda utredningen Esbo–Grankulla–Kyrkslätt–Vichtis

Nuläget i kommunreformen


Utredningen Esbo–Grankulla–Kyrkslätt–Vichtis
Särskild kommunindelningsutredning över metropolområdet

Det här har redan hänt: 

Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen

Finansministeriet tillsatte 4.3.2011 en tjänstemannaarbetsgrupp kallad strukturgruppen för kommunförvaltningen för att utreda tänkbara strukturmodeller som kunde utgöra grunden för en totalrevidering av kommunallagen. Arbetsgruppen fick i uppdrag att genomföra en sådan utredning som avses i regeringsprogrammet över en ändamålsenlig kommun- och servicestruktur för varje region.

Läs mer här >

Förhandsutredning över metropolområdet

Följande fas i kommunreformen började för Grankullas del 5.6.2012, när regeringen i sin aftonskola konstaterade att metropolområdet behöver både ändringar i kommunstrukturen och en metropolförvaltning. För beredning av dessa skulle man göra en förhandsutredning över metropolområdet.

Läs mer här >

Kommunstrukturlagen

Kommunreformen inbegriper flera lagstiftningsprojekt (ex. kommunstrukturlagen, kommunallagen, lagen om ordnande av social- och hälsovården samt statsandelslagen), som styr reformen. En av de viktigaste lagarna i sammanhanget är kommunstrukturlagen, som trädde i kraft 1.7.2013 och ersatte kommunindelningslagen.

Läs mer här >

Beslut om att inleda utredningen Esbo–Grankulla–Kyrkslätt–Vichtis

Efter att kommunstrukturlagen trätt i kraft beslutade således ovan nämnda kommuner att inleda en gemensam utredning enligt lagen. Grankulla stadsfullmäktige fattade sitt beslut om utredningen den 16 september 2013.

Läs mer här >


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Färsk information och förtroendevaldas kommentar kan läsas i lokaltidningen Kaunis Grani som finns på nätet:
Läs även lokaltidningen Kaunis Grani på nätet >Nuläget i kommunreformen

Utredningen Esbo–Grankulla–Kyrkslätt–Vichtis

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis deltar i en gemensam utredning. Det primära målet  är att undersöka kommunernas möjligheter till samarbete för att främja invånarnas välfärd, trygga en god livsmiljö och hållbar utveckling samt förbättra regionens konkurrens- och livskraft. Kommunerna vill också främja arbetet för att åtgärda hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.  Läs mer >

Särskild kommunindelningsutredning över metropolområdet

Finansministeriet har 4.10.2013 tillsatt en arbetsgrupp för beredning av metropollagen enligt riktlinjerna i regeringens strukturpolitiska program av 29.8.2013. I programmet säger regeringen att ”en metropolförvaltning tillsätts, vars beslutande organ är ett fullmäktige som utses genom val”.  Läs mer >

Den särskilda kommunindelningsutredningen över metropolområdet har nu en egen webbplats; se sidorna här >