Grankulla som arbetsgivare


Grani är aktivt, levnadsglatt och samarbetsinriktat – här är gott att bo och jobba.


Hos oss ligger fokus alltid på invånarna och vi utvecklar kontinuerligt nya tjänster för invånarnas bästa. Grani är en lärvänlig stad och vi värnar om vår personals kunnande och välbefinnande. Tvåspråkigheten berikar vår kultur och vi erbjuder möjligheter att stärka kunskaperna i det andra inhemska språket.

Utöver meningsfullt arbete erbjuder vi våra anställda olika förmåner, bl.a. motion och kultur via tjänsten ePassi samt från och med hösten också personalbiljettförmån. Läs mer om våra förmåner.

Här finns allt inom räckhåll och hit är det lätt att ta sig. Mångsidiga nätverk och mångprofessionellt samarbete faller sig naturligt i en liten stad.

Välkommen till oss!