Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf temacafé

26.11.2018 klo 13:00-15:00

på finska under rubriken "Missä on rajasi?"


Esbo och Grankulla Närståendevårdare och Vänner rf håller temacafé på finska under rubriken ”Missä on rajasi”.

Plats: Villa Breda, 3 vån, Kabinettet Arkiatern.

Förhandsänmälning senast tre dagar före tillställningen med e-post eska.auttaa@hotmail.fi eller per telefon 040 5709780/Suvi Mansukoski, 040 531 0990/Kristiina Mustakallio.