Gudstjänst i Betlehemskyrkan

21.10.2018 klo 11:00-12:00

Gudstjänst med nattvard.
Tema: Lämna rädslans båt. Mayvor Wärn-Rancken
Musik: Eivor Norrbäck.

Plats: Betlehemskyrkan, Bolagsv. 33
Arrangör: Grankulla svenska metodistförsamling