Gemensam gudstjänst i Betlehemkyrkan

14.10.2018 klo 11:00-12:00

Metodistikirkko

Gemensam gudstjänst med Grankulla svenska församling i Betlehemskyrkan.
Predikant: Daniel Nyberg. Mayvor Wärn-Rancken leder.
Tema: Jesu sändebud.
Musik: Eivor Norrbäck och Freja Ebeling

Plats: Betlehemskyrkan, Bolagsvägen 33
Arrangör: Grankulla metodistförsamling, Grankulla svenska församling