Gudstjänst i Betlehemskyrkan

23.9.2018 klo 11:00-12:00

Gudstjänst, Monica Lundgren
Tema: Drabbad av Guds närvaro. Kollekt.
Musik: Eivor Norrbäck och Freja Ebeling

Plats: Betlehemskyrkan, Bolagsvägen 33
Arrangör: Grankulla svenska metodistförsamling