Naturutflykt till Noux nationalpark

15.9.2018 klo 9:00-17:00

Nuuksio luontokuva

Vi i åker med U-tåget kl. 9.01 från Grankulla från spår 1 till Esbo. Kom i tid! I Esbo byter vi till buss 245A som tar oss till Kattila. Därifrån börjar vår ca 8 km långa vandring, i huvudsak längs små omarkerade stigar, till Siknäs. Längs rutten bekantar vi oss med natursevärdheter såsom utsiktsplatser, stenblock, sjöar, gammal skog, myrmarker och klippbranter samt en grotta.

Vandringen är rätt krävande, varför ordentliga kängor och eventuellt vandringsstavar rekommenderas.
Klä dig enligt vädret. Ta med dricka och matsäck samt sittunderlag. Det är möjligt att göra upp eld under matpausen om det inte råder varning för skogsbrand. Från Siknäs åker vi med buss till Grankulla där vi är framme ca 15.30-16.30. Någon avgift uppbärs inte då deltagarna använder sitt eget resekort eller biljett för tåg- och bussfärderna inom Esbo. Anmälning senast 12.9 till Tasso Lampén per e-post tasso.lampen(at)kolumbus.fi. Meddela ditt mobiltelefonnummer. Naturklubisterna anmäler sig till Pippi. Eventuella förfrågningar Tasso Lampén 050 305 7034..

Plats: Noux nationalpark
Arrangör: Grankulla miljöförenig