Sommarkyrka (Betlehemskyrkan)

19.8.2018 klo 11:00-12:00

Sommarkyrka 2018

Gudstjänst, Monica Lundgren predikar och leder. 
Kollekt uppbärs.

Plats: Betlehemskyrkan, Bolagsvägen 33.
Arrangör: Grankulla svenska metodistförsamling