Sommarkyrka (Betlehemskyrkan)

12.8.2018 klo 11:00-12:00

Sommarkyrka 2018
Sommarkyrka, pastor Birgit Grönqvist.
Kollekt uppbärs.

Plats: Betlehemskyrkan, Bolagsvägen 33.
Arrangör: Grankulla svenska metodistförsamling