Granidagen

24.5.2018 klo 17:00-21:00

granipaiva jullari
Inspirerade av senaste års lyckade Granidag i Thurmansparken kommer årets majfest att igen äga rum där. I år bjuds det på marknadsyra, lopptorg, uppträdanden, tävlingar, skejtevenemang, tivoli och en massa annat tervligt. 

lavaohjelma Granipäivä 2018man anmäla sig till Annele Willman, annele.willman@espoo.fi som har uppgifter för den. 

Idéer för programinslag mm kan sändas till markus.jahnsson@grankulla.fi