Valikko

Casaträff

16.4.2018 klo 14:00-15:30

Samling för daglediga.
Tema: Tänk ekologiskt?
Servering.

Plats: Gillestugsn, Bolagsv. 32
Arrangör: Grankulla svenska metodistförsamling