Valikko

Grankullagillets vårmöte

16.3.2018 klo 18:00-21:00

Vårmöte med gillekväll 16.3 kl. 18.00 i Svenska skolcentrum.
Mötet inleds med ordinarie vårmötesförhandlingar.
Föredragningslistan följer stadgarna som finns på Grankullagillets webbsida http://grankullagillet.org/start/ .

Efter mötesförhandlingarna planeras ett föredrag kring samhällstekniska frågor i Grankulla.

Vid mötena i Svenska skolcentret uppbärs en avgift på 12 € som inkluderar program samt en matig sallad och drycker.