Valikko

Elcanto festival 2018 Grankulla - Drama Finnicum

13.5.2018 klo 16:00-17:30

Drama Finnicum
Drama Finnicums Suomen Laulu berätter med hjälp av musik och drama berättelsen om den ledendariska kompositören körledaren Klemeti och körsångens ödesgenemskap. Kuva Jani Laukkanen


Nya Paviljongen, Västra skolstigen 1-3C

Komisk Kartläggning över Klemetti, Körsången och Fosterlandet
Toivo Kuula, Jean Sibelius, Giuseppe Verdi, Heikki Klemetti, Jaakko Linjama...
Irja Kajander-Vierkens, manus, regi och bildspel
Suomen Laulu
Esko Kallio, musikalisk ledning
Salla Kara korpi, piano

Föreställningen skildrar strävanden efter frihet, jämlikhet och broderskap i världen. Enbart körsången som har lyckats med detta! Förutom Suomen Laulu får vi träffa andra inflytelserika gestalter inom historia och musikliv från Toivo Kuula till Urho Kekkonen. Intrigen rör sig i hemlandet och på utlandsresor, från förtryckstiden till nutid och lite förbi. Suomen Laulus berättelse sammanflätas med Finlands och många historiska händelser får äntligen sin förklaring.

23 / 10 € 
(28 / 15 € kaffeservering på CAFÉ MAMA ingår)
Encanto festival 2018