Valikko

Höstutfärd till Söderskär fyr i Sibbo

23.9.2017 klo 8:50-16:00

Vi startar med beställd buss från Grankulla, posttorget (nedanför Grankulla kyrka vid Varuboden) kl. 9.00 (vi träffas där kl. 8.50), gemensam båttransport från Kalkstrand ca kl. 10. Ca 3h på Söderskär, den som önskar kan gå upp i fyren mot extra betalning. Tillbaka i Kalkstrand ca kl. 15, i Grankulla ca kl. 16.

Ifall av otjänligt sjöväder för Söderskär besöker vi istället en friluftsholme närmare fastlandet för picknick och vandring i naturen.
Deltagaravgift (inklusive buss och båttransporter): 20 € för vuxna och 10 € för barn under 15 år. Familjer betalar högst 50 €.
Klädsel enligt väder. Egen matsäck och dryck med. P.g.a. båten är deltagarantalet begränsat till 21 personer.
Anmälningar tas emot av: ordf. Camilla Sederholm: camilla.sederholm at gmail.com /TEL: 040 8452975

Plats: Söderskär, Sibbo
Arrangör: Grankulla miljöförening