Valikko

RAKUVERKSTAD OCH RAKUBRÄNNING Konstskolans medlemsklubb

7.5.2017, 21.5.2017

RAKUSAVITYÖPAJA JA RAKUPOLTTO 7.5. ja 21.5.2017

Konstskolan ordnar två söndagar i maj en Rakuverkstad.
I verkstaden 7.5. formger vi ett kärl eller en skulptur av lera.
Efter råbränning glaseras föremålen med rakuglasyr och bränns i skolans raku-gas ugn på skolgården 21.5. För att delta i verkstaden behövs inga förhandskunskaper.
Till verkstaden tas max 12 deltagare.

Mer info och anmälningsanvisning: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

Plats: Västra skolstigen 3
Arrangör: Grankulla konstskolas medlemsklubb