BLANKETTER

Blanketterna skall skrivas ut på papper först och fyllas i sedan.  En del blanketter kan fyllas i med datorn förrän de skrivs ut.

I bägge fallen sänds blanketterna med vanlig post till rätt myndighet.
Blanketterna är i PDF- eller Word-format.

För att kunna läsa och eventuellt skriva i en PDF-blankett måste du ha gratisprogrammet Acrobate Reader.

Word-blanketten fungerar med vissa webbläsare och MS Word eller Word for Macintosh. Har man Windows men inte Word, krävs gratisprogrammet Microsoft Word Viewer.


Blanketterna finns i alfabetisk ordning:

Blanketter, A - J
Blanketter, K - S
Blanketter, T - Ö