Ungdomsstationen

Ungdomsvård   

Ungdomsvården går i huvudsak ut på att bistå och representera ungdomarna i domstol och att utse övervakare åt villkorligt dömda ungdomar. Till ungdomsvården hör dessutom att ge eftervård åt sådana 18 år fyllda som varit omhändertagna och att stöda dem till ett självständigt liv.

Esbo ungdomsstation

Esbo ungdomsstation drivs av A-klinikstiftelsen och är en öppenvårdsplats för ungdomar i åldern 12–28 år bosatta i Esbo eller Grankulla och deras närmaste. Ungdomsstationen ger stöd vid problem med missbruk, spelberoende eller andra former av beroende, och ärenden som gäller familjen, människorelationerna, puberteten eller utvecklingen mot självständighet.

Medling i brott- och tvistemål

Västra Nylands medlingsbyrå svarar för medlingsverksamheten i Grankulla.Folkhälsans ungdomsmottagning i Helsingfors

Folkhälsans ungdomsmottagning erbjuder diskussionshjälp åt ungdomar och familjer. Ungdomsmottagningen erbjuder hjälp i frågor som gäller till exempel tankar, känslor och relationer. Ungdomar kan själv boka tid på internet eller per telefon. Även oroade föräldrar kan boka tid. Ungdomsmottagningen kan besökas utan remiss. Mera information finns på Folkhälsans webbsidor.