Skol- och studerandehälsovården

Skol- och studerandehälsovården har till uppgift att främja unga människors välbefinnande samt sunda uppväxt och utveckling. Verksamheten går ut på att så tidigt som möjligt identifiera elever som behöver särskilt stöd samt vid behov också hänvisa dem till fortsatta undersökningar och vård.

Skolhälsovården

Skolhälsovårdaren träffar varje elev årligen i samband med hälsokontroller. Hälsovårdaren bedömer elevens fysiska, psykiska och sociala välmående och ger hälsorådgivning enligt elevens utvecklingsnivå. Vårdnadshavarna underrättas alltid om hälsokontrollerna. Dessutom utför hälsovårdaren små ingrepp, såsom vaccinationer och borttagning av stygn.

Skolläkaren utför hälsoundersökning för eleverna i årskurs 1, 5 och 8, därtill för gymnasiets årskurs 2.  För andra vid behov.

Man får inte komma sjuk till skolan. Vid sjukdomsfall ska eleverna gå till sin egen hälsocentral.