Valikko

Preventivrådgivning

Gratis preventivmedel i Grankulla

Alla Grankullabor under 21 år erbjuds möjlighet till gratis preventivmedel. Rätten till gratis preventivmedel omfattar p-piller i form av sedvanliga kombinationspiller och minipiller samt p-kapsel och spiral enligt prövning. Kondomer finns att få för tillfälligt bruk.

Preventivrådgivningen verkar i fast anslutning till mödrarådgivningsbyrån. Preventivmedelsservicen kan nås också via skol- och studerandehälsovården. På preventivmedelsmottagningen söker vi tillsammans med de unga den för var och en lämpligaste preventivmetoden och ger handledning i användningen. Vi erbjuder också sexualrådgivning och handledning för att främja den sexuella hälsan.

Ta kontakt

  • grundskoleelever och gymnasiestuderande: kontakta den egna skolhälsovårdaren.
  • personer under 21 år som studerar i Grankulla men inte är bosatta i Grankulla: studerandehälsovårdare Ulla Mikkonen (gratis p-piller (första 3 mån), därefter ska fortsatt vård och uppföljning skötas i studerandens hemkommun)
  • ungdomar under 21 år som bor i Grankulla: preventivrådgivningens hälsovårdare Marika Mattila.

Sexualrådgivning

Sexualrådgivning är professionellt klientarbete som fokuserar på olika frågor och problem i anslutning till sexualitet och könsidentitet. Ärendena kan gälla olika utmaningar i anslutning till sexualiteten och samlivet, t.ex. förändringar i lusten, olust, problem med erektion eller utlösning, smärta vid samlag eller svårighet att få orgasm. Sexualiteten förändras genom livet och det är vanligt att den påverkas av stora förändringar som t.ex. graviditet, då man får barn, i samband med skilsmässa eller sorg.

På sexualrådgivarens mottagning kan man diskutera problemen ensam eller tillsammans med sin partner. Diskussionerna är konfidentiella. Klienterna besöker vanligen rådgivningen 1–5 gånger. Tjänsten är avgiftsfri för alla kommuninvånare och klienter som överfört vårdansvaret.