Preventivrådgivning

Gratis preventivmedel i Grankulla

Alla Grankullabor under 21 år erbjuds möjlighet till gratis preventivmedel. Rätten till gratis preventivmedel omfattar p-piller i form av sedvanliga kombinationspiller och minipiller samt p-kapsel och spiral enligt prövning. Kondomer finns att få för tillfälligt bruk.

Preventivrådgivningen verkar i fast anslutning till mödrarådgivningsbyrån. Preventivmedelsservicen kan nås också via skol- och studerandehälsovården. På preventivmedelsmottagningen söker vi tillsammans med de unga den för var och en lämpligaste preventivmetoden och ger handledning i användningen. Vi erbjuder också sexualrådgivning och handledning för att främja den sexuella hälsan.

Ta kontakt

  • grundskoleelever och gymnasiestuderande: kontakta den egna skolhälsovårdaren.
  • personer under 21 år som studerar i Grankulla men inte är bosatta i Grankulla: studerandehälsovårdare Ulla Mikkonen (gratis p-piller (första 3 mån), därefter ska fortsatt vård och uppföljning skötas i studerandens hemkommun)
  • ungdomar under 21 år som bor i Grankulla: preventivrådgivningens hälsovårdare Marika Mattila.

Sexualrådgivning

Sexualrådgivning är professionellt klientarbete som fokuserar på olika frågor och problem i anslutning till sexualitet och könsidentitet.