Handikapprådet

I Grankulla har sedan 1989 verkat ett handikappråd vars uppgift är att främja och följa verksamheten inom olika områden av kommunalförvaltningen ur handikappade personers synvinkel. Social- och hälsovårdsnämnden beslutar om handikapprådets sammansättning.

Rådets uppgift är bl.a. att

 • verka som sakkunnig- och samarbetsorgan samt intressebevakare på handikappfältet
 • ta initiativ, göra framställningar till myndigheter och ge utlåtanden
 • främja samarbetet mellan handikappade personer, handikapporganisationer och myndigheter
 • följa med planeringen, beslutsfattandet och åtgärderna i staden och verka som förvaltningens sakkunnig i handikappfrågor
 • främja jämlikhet genom att stödja handikappade personers deltagande i olika aktiviteter i samhället
 • följa upp hur det handikappolitiska programmet genomförs
 • Handikapprådets verksamhet grundar sig på lagen om service och stöd på grund av handikapp.

  Social- och hälsovårdsnämnden väljer för en tvåårig mandatperiod fyra (4) medlemmar av vilka en är ledamot i nämnden. Dessutom utses sex (6) representanter för handikappade personer till rådet.

  Handikapprådet väljer bland sig en ordförande. Den av social- och hälsovårdsnämnden tillsatta tjänsteinnehavarmedlemmen har varit sekreterare.

  Handikapprådet 2017 - 2019

  MedlemErsättare
  Marketta Forsell, puheenjohtaja
  Kynnys ry
  Nan Björkskog-Lindborg
  Grankulla boende rf

  Hannele Nikkanen
  Allergia- ja Astmayhdistys,
  Espoo- Länsi-Uusimaa

  Jon Tallberg
  Steg för steg rf

  Eva Pesonen
  Espoon Seudun Näkövammaiset ry
  Sv.synskadade i Mellersta Nyland r.f.

  Kari Pesonen
  Espoon Seudun Näkövammaiset ry
  Sv.synskadade i Mellersta Nyland r.f.

  Erkki Suvanto
  Espoon ja Kauniaisten
  Hengitysyhdistys ry

  Mikael Bergman
  Jaatinen, vammaisperheiden
  monitoimikeskus

  Marjatta Sykkö
  Espoon Reumayhdistys ry.
  Esbo Reumaförbund rf

  Riitta Nieminen
  Allergia- ja Astmayhdistys r.y.

  Monica Tallberg


  Niklas Jansson

   

  Tjänsteinnehavarmedlemmarna är ansvariga fysioterapeuten Mirjam Vähäsarja, projektingengör (trafikplanering)  Lennart Långström och förvaltningsassistent Saara Leppäharju, som är handikapprådets sekreterare.

  Utskottet utser sin egen representant och en ersättare till handikapprådet. Matti Kivinen är ordinarie medlem och Matti Soirinsuo ersättare.