Färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas utgående från socialvårdslagen eller handikappservicelagen.

Färdtjänst för äldre enligt socialvårdslagen

Syftet med färdtjänst enligt socialvårdslagen är att hjälpa äldre personer att bo hemma.

Pensionärer som till följd av sjukdom eller annan orsak inte kan använda kollektivtrafiken kan ansöka om färdtjänst enligt socialvårdslagen (taxikort). Taxikortet kan användas för att uträtta olika ärenden och för rekreation (inte sjukvårdsresor). Färdstöd beviljas inte till personer som bor ensamma och har en bruttoinkomst som överstiger 1 820 euro i månaden, eller par med en sammanlagd inkomst som överstiger 3 357 euro i månaden.

Färdtjänst för gravt handikappade i enlighet med handikappservicelagen

Kontakta socialarbetaren.

Villa Bredas färdtjänst

Villa Bredas färdtjänst hjälper de pensionärer som inte annars har möjlighet att ta sig till servicecentret för att äta eller delta i hobbyverksamhet. Färdtjänst till servicecentret kostar 2 euro i ena riktningen.

Servicelinjen i Grankulla

En servicelinje som drivs av Helsingforsregionens trafik (HRT) finns också i Grankulla. Servicelinjen i Grankulla (P50) är avsedd för alla kommuninvånare, särskilt dem som bor i stadsdelar utan annan kollektivtrafik.

Rutten omfattar framför allt centrum med butiker och bibliotek, Villa Breda samt simhallen. Vid behov omfattar linjen också t.ex. hälsostationen. Rutten passerar också Smedsby.

Servicelinjen trafikeras måndag till fredag på en cirkulär rutt med två turer i vardera riktningen. Först körs två turer motsols, sedan två turer medsols. Linjen trafikeras av Taksikuljetus Oy:s minibussar, tfn  09 350 5070, tfn 050 343 6393 (bussen).

En avgift tas ut för färd med servicelinjen.