Familjerådgivningen

Familjerådgivningens uppgift är att stödja föräldrarna i deras föräldraroll och i olika situationer som t.ex. personliga svårigheter, samlevnadsproblem eller skilsmässa. Sakkunnig hjälp erbjuds t.ex. i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska utveckling och hälsa, samt stöd åt gravida eller nyblivna mammor.
Familjerådgivningen betjänar invånarna i Grankulla. Besöken är konfidentiella och avgiftsfria.