Tidsbeställning

Hälsovårdstjänsterna

Tidsbeställning
tfn 09 8789 1300
måndag–fredag kl. 8.00–16.00 (återuppringning)
Vi försöker ringa tillbaka inom en timme, senast inom samma arbetsdag.

Brådskande behov av vård
tfn 09 8789 1350
måndag–fredag kl. 8.00–16.00 (återuppringning)
Vi ringer tillbaka så snabbt som möjligt.

Om du inte blir uppringd, kontrollera att du säkert går att nå per telefon. Vänligen observera att det inte är möjligt att kontakta återuppringningstjänsten från utländska telefonnummer, eftersom det inte går att ringa tillbaka till dessa nummer från tjänsten.

Tandvård och munhälsa

Tidsbeställning och återbud
tfn 09 5056 379
måndag–fredag kl. 8.00–15.00

År 2018 tar vi ut 50,80 euro för uteblivande utan återbud av personer som fyllt 15.

Den specialiserade tandvården ordnas i huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård, tfn 09 5056 379, måndag–fredag kl. 8.00–15.00.


Skötarnas mottagningar

Mottagningens hälsovårdartjänst

Susanna Björklund
tors kl. 12-13, tfn 09 8789 1332 (vaccineringar, resenärer)

Jennie Hummelstedt
tis kl. 10-11, tfn 09 8789 1332 (vaccinering, resenärer)
tis kl. 12-13, tfn 040 5848 086 (hälsogranskning för långidsarbetslösa och för egenvårdare)

Mottagningens sjukskötare
mån-fre kl. 12-15, tfn 09 8789 1300 (tidsbeställning via återuppringningstjänsten, t.ex. sårvård, injektioner, öronspolning och borttagning av stygn)

Hjärtskötare

mån kl. 10.00-11.00 och tors. kl. 10.00-11.00, tfn 050 411 5496 (också reumapatienter)

Diabetesskötare
tis kl. 10.00-11.00, tfn 050 411 5892


Laboratorium (HUSLAB)

Tidsbeställning
www.huslab.fi/tidsbeställning
eller tfn 09 471 86800 
måndag–fredag kl. 7.30–15.30

Obs! Inga laboratoriesvar ges på detta nummer.

Provtagning
Laboratoriet betjänar med turnummer och tidsbeställning måndag–fredag kl. 7.30–14.30.

Laboratoriesvar
hälsostationen, tfn 09 8789 1300
måndag–fredag kl. 8.00–15.30

INR/Marevan-ärenden, tfn 050 411 5496
måndag–fredag kl. 8.00-8.30

Fysioterapi och utlåning av hjälpmedel

Tidsbeställning
måndag–fredag kl. 12.00–13.00
tfn 050 4115 231

Fysioterapi för barn
fredagar kl. 9.00–10.00
tfn 050 4115 352

Utlåning av hjälpmedel
måndag–fredag kl. 12.00–13.00
tfn 050 411 5279