Valikko

Verksamhetsunderstöd för år 2017

Frivilligorganisationer och samfund inom social- och hälsovården kan ansöka om verksamhetsunderstöd för verksamhet som kompletterar stadens egen verksamhet och stödjer uppfyllandet av dess mål. Den verksamhet som stöds ska vara inriktad på invånare i Grankulla stad. Till ansökan ska bifogas en redovisning för hur anslaget för år 2016 använts jämte verksamhets- och räkenskapsberättelse samt budget och verksamhetsplan för innevarande år.

Närmare upplysningar ges av ekonomichef Tommi Koskinen, tfn 050 383 4260, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Blanketterna finns att få i stadshusets info, Grankullavägen 10 eller på socialbyrån, Grankullavägen 7.

Blanketterna finns också i utskriftsversion här > (välj Blanketter > T-Ö > Understöd > Social- och hälsovårdsnämndens understöd)

Blanketterna med bilagor adresseras till den nämnd som beviljar understödet och lämnas in senast 10.4.2017 kl. 15.45 till adressen:

Grankulla stad
Registraturen
Grankullavägen 10
02700 Grankulla