Valikko

rss Socialtjänsternas aktuellt

14.02.2017

Vår gemensamma kommun-projektet startar med EU-finansiering

Grankulla har beviljats finansiering av den europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för ett treårigt projekt, Yhteinen kuntamme (Vår gemensamma kommun), som kommer att genomföras i samarbete med Kyrkslätt.
64349_amif
Inom projektet främjas invandrarnas delaktighet och välbefinnande. Utbildning och rådgivning kommer också att ordnas både för invandrarna och för kommunernas personal, som möter människor från olika kulturer i sitt arbete.


Inom projektet kommer utbildning i frivilligverksamhet att ordnas på både finska och svenska. I syftet ingår också att utveckla koordineringen av frivilligverksamheten i samarbete mellan kommunen och tredje sektorn. Inom projektet siktar vi på att uppmuntra till verksamhet och evenemang där de gamla och nya Grankullaborna kan lära känna varandra.

Mer information: Julia Jänis, invandringskoordinator, julia.janis@grankulla.fi, tfn  050 411 7580.Tillbaka till rubrikerna