Valikko

rss Socialtjänsternas aktuellt

22.06.2015

Understöd av ARA för förbättrande av bostadsförhållandena för specialgrupper 2016

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar understöd för förbättrande av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov.

För närmare information se Byggnadstillsynens sidor.

Tillbaka till rubrikerna