Valikko

rss Socialtjänsternas aktuellt

13.12.2016

Grundläggande utkomststödet sköts via FPA

Från 1.1.2017 börjar FPA sköta det grundläggande utkomststödet. Behandlingen av stödansökningarna inleds redan 12.12 och den första utbetalningsdagen är 2.1.2017.

Januari månads stöd kan sökas elektroniskt i nättjänsten på  www.fpa.fi  eller med pappersblanketter vilka fås från Fpa:s byråer eller på www.fpa.fi/blanketter.

Kommunen beviljar fortsättningsvis kompletterande utkomststöd till sådana speciella utgifter, vilka inte täcks av det grundläggande utkomststödet.

Läs mer på
www.fpa.fi och
www.grankulla.fi/utkomststod


Tillbaka till rubrikerna