Socialombudsmannen

  • ger råd i frågor som gäller tillämpningen av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
  • bistår klienten ifall han/hon vill framställa en anmärkning med anledning av hur han/hon bemötts i samband med erhållandet av socialvård
  • informerar om klientens rättigheter
  • arbetar för att främja klientens rättigheter
  • följer med hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen.