Service för ungdomar

Grankulla stad ordnar många inspirerande hobby- och fritidsaktiviteter. Inom ungdomsarbetet betonar man fostringsaspekten och stöder ungdomar i deras uppväxt. I Grankulla beaktas också unga invånares behov av hyresbostäder och ungdomsomsorg.

För mera information om service för ungdomar, se Grankulla stads ungdomstjänster.

Ungdomsstation, missbrukarvård

Ungdomsvård   

Ungdomsvården går i huvudsak ut på att bistå och representera ungdomarna i domstol och att utse övervakare åt villkorligt dömda ungdomar.

Till ungdomsvården hör dessutom att ge eftervård åt sådana 18 år fyllda som varit omhändertagna och att stöda dem till ett självständigt liv.

Folkhälsans ungdomsmottagning i Helsingfors

Folkhälsans ungdomsmottagning erbjuder diskussionshjälp åt ungdomar och familjer. Ungdomsmottagningen erbjuder hjälp i frågor som gäller till exempel tankar, känslor och relationer. Ungdomar kan själv boka tid på internet eller per telefon. Även oroade föräldrar kan boka tid. Ungdomsmottagningen kan besökas utan remiss. Mera information finns på Folkhälsans webbsidor


 Rådgivning och information annanstans på nätet


Help_some
MLL Nuortennetti