Valikko

Färdtjänst


Gravt handikappade personer har rätt till färdtjänst och därtill hörande ledsagarservice. Som färdtjänst beviljas förutom nödvändiga arbets- och studieresor 18 månatliga enkelresor som hör till det dagliga livet. Färdtjänsten kan användas i Grankulla och inom kommunerna Esbo, Vanda, Helsingfors och Kyrkslätt. Närmare upplysningar om färdtjänsten ges av socialarbetarna. Ansökan om färdtjänst lämnas till social- och hälsovårdsbyrån. (blankett)

 

Färdtjänstanvisning för användare av handikapptaxi (pdf) (569.4 KB)

 

Färdtjänstanvisningar för användare av vanlig taxi (färdtjänst enligt socialvårdslagen) (pdf) (571.1 KB)

 

Färdtjänstanvisningar för användare av vanlig taxi (enligt lagen om stöd och service på grund av handikapp) (pdf) (570.8 KB)

 

Ledsagarservice för gravt handikappade (ansökan om) (pdf) (41.7 KB)