Missbrukarvårdsärenden

Esbos tillnyktringsstation

Vitikka 1 E 1

02630 Esbo                             
tfn 8163 2469
 
Tillnyktringsstationen ger jourbaserad medicinsk tillsyn för berusade patienter. Vårdenheterna i Esbo och polisen kan föra patienter och kunder till tillnyktringsstationen för tillsyn, om deras hälsotillstånd kräver det. Tillnyktringsstationen är belägen i samband med polisstationen i Kilo.

Stationen har åtta vårdplatser. Vården är avgiftsfri för patienterna.

Den som skickar en patient eller kund till tillnyktringsstationen ombeds alltid först kontakta stationen på tfn 09-8163 2469.  

A-kliniken

Esbo A-kliniken erbjuder över 18-åriga missbrukarvård som baserar sig på frivillighet och absolut sekretess. Man kan kontakta Esbo A-kliniken självständigt. Målet är att personer med olika former av beroendeproblematik och deras närstående garanteras en individuell och högt kvalificerad vård. Beroendet kan gälla alkohol, läkemedel, narkotika eller spel. Läkarmottagning genom tidsbeställning. Om fortsättningsvård får man mera information från stadens socialarbetarna.

Albergavägen 10
02600 Espoo
tfn 045 6577 464

A-klinikka Espoo                      

Akutvård, Albergavägen 10, tfn  040 573 2338, 040 585 3626

Spelberoende

Aktuellt om spelberoende på Peliklinikas (Spekliniken) webbplats
Bekanta dig med verksamheten på adressen: www.peliklinikka.fi

Nykterhetsväsendet   

Ungdomssekreteraren                                   5056 275

Se äv. Ungdomsstation, missbrukarvård, etc.