Krisservice

Esbos social- och krisjour

Vardagar kl. 15.00-08.00, veckoslut och helgdagar dygnet runt. tfn 09 81642439
Besöksadress: Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, 02740 Esbo 

Då akut krissituation uppstår finns en social- och krisjour som betjänar även grankullabor i samband med förstahjälpjouren vid Jorv sjukhus.

Servicen är konfidentiell och jouren kan kontaktas även anonymt.

Krisen kan handla om barnskydd, uppfostran, par/familjeförhållanden, våld, psykisk hälsa, missbruk eller en traumatisk händelse. Krisen kan drabba en person eller en grupp närstående personer.


Grankullas grupp för krisbearbetning


Gruppens medlemmar har beredskap att ge psykisk hjälp med debriefing-metoden efter olyckor, allvarliga skador och oväntade dödsfall. De berörda personerna samlas och går punkt för punkt igenom vad som hänt, vad man upplevt och vilka känslor som vaknat. Handledarna ger allmän information om hur en kris i regel förlöper och vad man ska uppmärksamma, om krisen inte lättar. Debriefingen bör helst ske inom några dygn efter det som inträffat.

När du behöver hjälp, kontakta hälsocentralen, skolan eller församlingen för att få kontakt med gruppens medlemmar.

Gruppens arbete koordineras av psykologen Jorma Falkenberg, tfn 050 590 7050.