Socialtjänster

Grankulla socialservice erbjuder hjälp till grankullaborna i olika livssituationer. Social- och hälsovårdsväsendet har i uppgift att främja invånarnas välfärd. Socialbyrån hjälper t.ex. missbrukarvårdärenden, intressebevakning, underhåll för barn, krisservice, rättshjälp, familjerådgivning, utkomstskydd och skuldrådgivning. På dessa sidor finns det mera information om Grankulla socialservice.

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut 2018 (pdf) (509.3 KB)
(på finska)Kontakt med socialvården enligt socialvårdslagen för bedömning av stödbehovet


Om en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), en socialkurator eller en anställd hos socialväsendet, undervisningsväsendet, idrottsväsendet, barndagvården, räddningsverket, Nödcentralsverket, Tullen, polisen, Brottspåföljdsmyndigheten, arbets- och näringsmyndigheten, Folkpensionsanstalten eller utsökningsmyndigheten i sitt arbete har fått kännedom om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska han eller hon styra personen till att söka socialservice eller om personen samtycker till det kontakta den myndighet som ansvarar för den kommunala socialvården, så att stödbehovet kan bedömas. (Socialvårdslagen 35§ 1301/2014)

Kontakt med socialvården för bedöming av stödbehövet (pdf) (217.5 KB)