Vårdnad om barn och umgängesrätt

Syftet med vårdnaden om barn är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Vårdnaden bör trygga positiva och nära människokontakter i synnerhet mellan barnet och föräldrarna.

Barn ska ges en god vård och uppfostran samt ägnas en med hänsyn till barnets ålder och utveckling behövlig tillsyn och omsorg. Barnet bör såvitt möjligt ges en trygg och stimulerande uppväxtmiljö samt en utbildning som motsvarar dess anlag och önskemål.

Barn bör uppfostras så att det får förståelse, trygghet och ömhet. Barnet får inte undertryckas, agas eller utsättas för annan kränkande behandling. Barnet bör stödas och uppmuntras i sin utveckling till självständighet, ansvarsfullhet och vuxenhet.

Syftet med umgängesrätten är att trygga barnets rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder hos vilken barnet inte bor.

Avtal

Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds, är de båda vårdnadshavare för barnet.

När den ena föräldern eller båda föräldrarna tillsammans är vårdnadshavare för barnet, kan de avtala om vårdnaden av barnet så att vårdnaden anförtros den ena föräldern ensam eller båda föräldrarna gemensamt. Föräldrarna kan också träffa avtal om var barnet bor och om umgängesrätten.

Avtal som gäller vårdnad om barnet, var barnet ska bo och umgängesrätt kan göras upp på socialbyrån hos barnatillsyningsmannen. Socialmyndigheten fastställer avtal som gäller barn.

Om föräldrarna inte kommer överens om frågor som gäller vårdnaden om barnet, var barnet ska bo eller umgängesrätten, kan ärendet föras till domstol för avgörande.