Gruppen för familjearbete

Avsikten med familjearbetet är att förebygga svåra situationer i familjer och att stärka familjens resurser. I tidigt insatt familjearbete får familjen snabbt den hjälp den behöver.

Gruppen är en multiprofessionell grupp som stöder familjer i betungande livssituationer. Familjer kan brottas med svåra frågor som gäller barnuppfostran, vardagsrutiner, familjerelationer eller särskilda livssituationer. Vårt mål är att sänka tröskeln för att söka hjälp.

Personer i stadens tjänst kan hänvisa familjen till familjearbetsgruppens kontaktpersoner, eller familjen kan själv kontakta dem när stödbehovet aktualiseras.

Kontaktpersoner:
•    Familjehandledning, Nina Eklund, 050 411 0233
•    Öppen familjeverksamhet, Jamina Bergholm, 050 376 2670, jamina.bergholm@kauniainen.fi
•    Finska församlingens familjearbete, Sanni Hackman, 050 372 2410, susan.hackman@evl.fi

Medlemmarna i gruppen jobbar som arbetspar, som kommer överens om ett möte med familjen. Utöver de ovan nämnda hör följande personer till gruppen för familjearbete:

  • konsulterande specialbarnträdgårdslärare Marjut Stubbe, 050 594 2357
  • psykiatrisk sjukskötare Camilla Tarilo, 050 411 6498
  • servicehandledare inom mentalvården Anna Lehtinen, 050 435 7465
  • specialiserad socialhandledare Maija Eerola, 050 520 1232
  • avdelningsskötare, förebyggande hälsovård för barn och unga, Suvi Klefström, 050 382 9334 
  • hälsovårdare, sexualrådgivare Laura Männistö, 050 595 1087 
  • hälsovårdare Ulla Mikkonen (barnskyddets intensifierade familjearbete), 050 411 7050
  • invandrar- och familjearbetare Anki Ahlsvedt, 050 411 7274
  • socialservicechef Jaana Myhrberg


Avsikten med hembesöket är att kartlägga familjens livssituation och sätta upp mål för stödet. Tillsammans med familjen söker vi lämpliga sätt att gå till väga. Familjearbetsgruppens medlemmar går sida vid sida med familjen, stöder och uppmuntrar. Servicen är avgiftsfri för klienterna.

Utöver familjearbetet är det möjligt för familjer att få hemservice för att underlätta vardagen. Det kan handla om barnpassning eller att sköta hushållssysslor tillsammans med familjen. Man söka hemservice via gruppen för familjearbete. Hemservicen är avgiftsbelagd.