Barnfamiljer

I Grankulla erbjuds barnfamiljer många slags service och kundspecificerade tjänster. Utgångspunkten för verksamheten är barnets och familjens behov.

Mödra- och barnrådgivning

Barndagvården omfattar daghems-, gruppfamiljedagvårds- och lekverksamhet. Också tjänster inom specialdagvården kan fås snabbt. Som alternativ till dagvården finns stöd för privat vård och stöd för hemvård av barn under 3 år. För familjerna gratis förskoleundervisning ges på alla daghem till vilka minst sju barn i förskoleåldern söker. Stadens Grundutbildning och gymnasier erbjuder förstklassig undervisning på finska och svenska.

Den öppna familjeverksamheten erbjuder stimulans och stöd av en referensgrupp.

fokuserar på tidigt stöd som svarar snabbt på familjernas behov. Familjearbetet är förebyggande och konfidentiellt.  Familjehandledaren är torsdagar kl. 9-15.00 i öppna familjeverksamheten.

Till familjearbetsgruppen hör familjehandledare Nina Eklund, barnträdgårdslärare Jamina Bergholm (öppna familjeverksamheten) och Sanni Hackman (barn- och familjearbete, Grankulla finska församling.

erbjuder Grankullaborna sakkunnighjälp i frågor som gäller barns och ungas utveckling och föräldrarnas parförhållande. Familjerådgivningen stöder också gravida och nyblivna mammor.

Hemtjänsten för barnfamiljer stöder familjer i föräldraskapet och barnavården.